Faaliyet Alanlarımız

CEZA HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Ceza Hukuku alanında, soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar müvekkillerince gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini etkin bir biçimde sağlamaktadır.

İncele
NAFAKA HUKUKU

Nafaka, kelime anlamı itibari ile geçimlik, geçinmek için gerekli olan iaşe şeklinde tanımlanabilir. Medeni Kanunda dört çeşit nafaka düzenlenmiştir:

İncele
BOŞANMA HUKUKU

Boşanma eşler hayatta iken evlilik ilişkisine mahkeme kararı ile hukuken son verilmesidir. Boşanma ile birlikte, eşlerin birbirine karşı evlilikten doğan karşılıklı hakları ve yükümlülükleri sona erer.

İncele
VELAYET HUKUKU

Velayet; küçüklerin ve istisnai olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ana babanın, çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda sahip oldukları hak, yetki ve ödevler olarak tanımlanmaktadır.

İncele
ŞİRKETLER HUKUKU

şirketler hukuku, ticaret hayatının önemli unsurlarından olan şirketlerin tüm faaliyetlerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, şirketler hukukunun şirket yöneticileri ve hukuk temsilcileri tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir.

İncele
SÖZLEŞMELER HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Sözleşmeler Hukuku alanında; hukuki belge ve metinlerin hazırlanması aşamasından imza altına alınması aşaması ve sözleşmelerin feshedilmesi anına kadar gerçekleşecek

İncele
İŞ HUKUKU

Hukuk Ofisimiz İş Hukuku alanında; istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün sürecin yakın takipçisi olarak gerekli görülen durumlarda müvekkillerine her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini başarılı ve etkin bir biçimde sağlamaktadır.

İncele
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Fikri ve Sınai Haklar Hukukunun Türkiye’de hızla geliştiğinin farkında olarak bu gelişmeleri teorik ve pratik anlamda yakından takip etmektedir.

İncele
BİLİŞİM HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Bilişim Hukuku gibi spesifik bir alanda tecrübesine dayalı olarak, müvekkillerine etkin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler sağlamaktadır.

İncele
İDARE VE VERGİ HUKUKU

Avukat Merve Karagöz olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin çeşitli idareler ile yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İncele
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Hukuk Ofisimiz İcra ve İflas Hukuku alanında; her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

İncele
SİGORTA HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Sigorta Hukuku alanında; iş kazaları, trafik kazaları, denizcilik gibi çeşitli durumlarda ortaya çıkan ihtilafların giderilmesi adına

İncele
TAZMİNAT HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Tazminat Hukuk alanında, yasal mevzuatlar kapsamında müvekkillerinin gereksinimlerini karşılamak adına her türlü avukatlık

İncele
AİLE HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Aile Hukuku alanında, müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır.

İncele
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU

Avukat Merve Karagöz, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında, emlak alım satımı, kiralama

İncele
TIP HUKUKU

Hukuk Ofisimiz Sağlık Hukuku alanında, Türkiye’nin öncüsü konumunda olan müvekkillerine ve hatalı uygulamalar neticesinde mağdur edilen şahıslara avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İncele
YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası gelişmeler, iç hukuk düzenlemeleri ve son yıllarda yaşanan bazı olaylar neticesinde göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmiştir.

İncele
MİRAS HUKUKU

Hukuk Ofisimiz, tüzel kişilere ve gerçek kişilere; Miras Hukuku alanında yaşanabilecek her türlü süreçle ilgili danışmanlık hizmeti vermekte olup ayrıca Miras Hukukuna ilişkin yaşanan ihtilafların çözümü adına müvekkillerine avukatlık hizmetleri vermektedir.

İncele
SÖZLEŞME HUKUKU

Taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş hukuk dalına sözleşme hukuku denmektedir. Sözleşme hukuku iki veya daha fazla kişinin aralarında yaptıkları sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıklar ile ilgilenmektedir.

İncele