SÖZLEŞME HUKUKU

 • Adres:

  Gayrettepe Mah Fuat Sarp Sok Kalyoncu Apt No: 2 Daire 10

 • İletişim:

  Telefon: 0530 159 14 38
  E-Posta: info@avukatmervekaragoz.com

Sözleşme Hukuku Nedir?
Türk Borçlar Kanunu sözleşme hukukunun temel kaynağını oluşturmaktadır.

Taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş hukuk dalına sözleşme hukuku denmektedir. Sözleşme hukuku iki veya daha fazla kişinin aralarında yaptıkları sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıklar ile ilgilenmektedir.

Sözleşme hukukunun alanı sınırlı olmayıp genel itibariyle sözleşmenin düzenlenmesi, kurulması, feshi ve iptali ile ilgilenmektedir. Ancak bir tarafın taahhüt ettiği edimleri yerine getirmemesi durumunda talep edilebilecek haklar da sözleşme hukukunun önemli alanını oluşturmaktadır.

Sözleşme Hukuku Avukatı Sorumlulukları Nelerdir?
Sözleşmelerin usulüne uygun olarak hazırlanması sözleşme hukuku avukatının temel görevidir. Sözleşme hukuku avukatı tarafların gerçek iradelerini yansıtmayan sözleşmeleri revize eder. Tarafların gerçek iradelerini ortaya koymak için sözleşme hukuku avukatı taraflar ile görüşüp taleplerini dinler ve hukuki terimler kullanarak yazıya döker.

Sözleşmenin kurulmasından sonra taraflar arasında çoğu zaman uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Sözleşme hukuk avukatı haklı olan tarafa gerekli bilgilendirmeyi yapıp seçimlik haklarını sunar ve hak kaybını en aza indirir.

Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?
Sözleşme hukukunda karşımıza çıkan önemli sözleşme tiplerinden birkaç tanesi aşağıda sayılmıştır:

 • Satış Sözleşmesi
 • Eser Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi
 • Sözleşme Hukuku İlkeleri

Sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapmama özgürlüğü, sözleşme serbestisi, sözleşme hükümlerince korunması ve taraf iradelerinin uyumu sözleşme hukukuna hâkim olan ilkelerdir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 26. Maddesinde sözleşme hürriyeti ilkesi düzenlenmiş olup söz konusu ilke sözleşme hukukunun temel ilkesini oluşturmaktadır. Bahsi geçen maddeye göre, “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilir.” Sözleşme hürriyeti ilkesi her ne kadar sözleşme hukukunun temel ilkesini oluştursa da birtakım sınırlamalara tabidir. Sözleşmenin konusu ahlak değerlerine, insan haklarına ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz.

Kimse sözleşme imzalamaya zorlanamaz. Aynı şekilde kişiler istedikleri sözleşmeyi imzalamakla özgürdürler. Sözleşme özgürlüğü ilkesi ile birlikte bu hususlar güvence altına alınmıştır.