KVKK

  • Adres:

    Gayrettepe Mah Fuat Sarp Sok Kalyoncu Apt No: 2 Daire 10

  • İletişim:

    Telefon: 0530 159 14 38
    E-Posta: info@avukatmervekaragoz.com

KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

İşbu metin Avukat Yılmaz Kocabaş (YK Hukuk Ofisi) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("KVK Kurulu") kararları ve ilgili sair mevzuat (Hepsi birlikte "Yasal Mevzuat" olarak anılacaktır.)  hükümlerine uygun şekilde kişisel verilerinizin YK Hukuk Ofisi tarafından nasıl işlendiğine ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Aktarılması

Kişisel veriler, bu web sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, adresiniz, cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz gibi hizmetin içeriğine göre değişebilecek ve aralarında sağlık bilgileri, adli sicil bilgileri, kişisel dava bilgileri, evlilik hayatına, aile hayatına ve diğer özel hayata ilişkin bilgiler gibi özel nitelikli kişisel verileri de barındırabilecek olan kişisel bilgilerinizdir.


YK Hukuk Ofisi tarafından Avukatlık Kanunu uyarınca sizinle sözleşme ilişkisi kurabilmek, sözleşmeleri ifa edebilmek, taleplerinizi değerlendirebilmek, sizi hukuki gelişmelerden haberdar edebilmek, web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Koruma Mevzuatı'nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenebilmektedir.

Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin tarafımızca etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi yahut ilişkimiz ve işlerimizin yürürlüğü için hizmetlerinden faydalandığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar yahut idari makamlar ile paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.


Kişisel verilerinizin e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcılarımızın yurt dışında bulunan veri depolama sistemleri nedeniyle KVKK'nın 9. (dokuzuncu) maddelerindeki şartlardan biri sağlandığı takdirde yurt dışına aktarılabileceği hususu tarafınızdan açıkça bilinmelidir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Size ait kişisel veriler tarafınızca paylaşılmak yahut sözleşme ilişkimiz sırasında yapılacak, online görüşmeler, görüntülü ve sesli görüşmeler, e-posta, telefon görüşmeleri, hukuksal süreçlerin yürütülmesi sırasında yapılacak beyanlar dahil olmak üzere fiziksel yöntemler ile toplanabilecektir. Bunun yanı sıra web sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında verileriniz otomatik yollarla da toplanabilecektir.


Kişisel verileriniz KVKK uyarınca

(i) kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

(iii) hukuki hizmet yahut danışmanlık sözleşmelerimizin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için gerekli olması

(iv) yahut meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması

(v) yahut açık rızanızın bulunması hallerinde sözü edilmiş hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.
 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz KVKK'nın 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine tarafımızca silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir.


Çerezlere İlişkin Genel Bilgilendirme

Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. YK Hukuk Ofisi web sitesine girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler isimsiz formda toplanmakta olup anonim şekilde analizi yapılır ve yalnızca web sitemizin işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka hiçbir işleme konu edilmezler veya üçüncü şahıslara iletilmezler.

IP adresiniz, bizden önce ziyaret ettiğiniz web adreslerine ait log dosyaları, web sitemizin güvenliğini sağlamak, zararlı yazılımları engellemek ve müdahale etmek maksadıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 7 gün boyunca saklanabilmektedir.

Tarayıcı ayarlarınızı isteklerinize uygun bir biçimde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgi tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulunmakta olup tarafınızca bu kılavuz okunarak tercihleriniz isteklerinize göre yönetilebilir.

YK Hukuk Ofisi’ne ait işbu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından sizinle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin, veri sorumlusu YK Hukuk Ofisi tarafından Veri Koruma Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda aydınlatıldığınızı kabul etmiş olursunuz. Soru veya önerileriniz olması durumunda, bilgi@ykhukukofisi.com adresine e-posta göndererek bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde bizlerle iletişime geçerek ilgili değişiklikleri bildirmenizi rica ederiz.


KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes bilgi@ykhukukofisi.com adresine e-posta göndermek suretiyle bize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konulara yönelik taleplerde bulunabilir:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,


b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,


e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini,

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,


g) (e) ve (f) bentlerine uygun olarak yürütülen işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


h) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyor ve bu konuda gerekli özeni gösteriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.Kişisel Verilerin Saklama Süresi

YK Hukuk Ofisi kişisel verilerinizi, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.


Bizimle İletişime Geçin

Bu metne yahut diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru, sorun veya kaygınızın bulunması halinde veya bir erişim talebinizin olması durumunda, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

E-Posta: bilgi@ykhukukofisi.com
Adres: Sahrayıcedit Mah. Mengi Sok. No:17/21 Kadıköy, İstanbul

Telefon: +90 (545) 194 46 46